Saskia Noor van Imhoff: #+34.00

Installation Views
Press release

Vanaf 15 maart is in Circl.Art het werk te zien van Saskia Noor van Imhoff, winnaar van zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs. De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Als onderdeel van de prijs krijgt de laureaat een geldbedrag en een solotentoonstelling in de Hermitage Amsterdam, met bijbehorende publicatie. Daarnaast wordt er werk van het talent aangekocht voor de ABN AMRO-kunstcollectie. De selectie van werken in Circl is een tijdsopname van dit moment en staat in nauw verband met de tentoonstelling in het Hermitage.
In het werk van Saskia Noor van Imhoff speelt het proces van ordenen en tentoonstellen een centrale rol. Ze tracht systemen te onthullen van hoe we waarnemen, hoe we iets presenteren en de onzichtbare ontstaansgeschiedenissen achter objecten en alledaagse voorwerpen kunnen bekijken. Door beelden te reproduceren, te bewerken en op associatieve wijze bij elkaar te brengen, roept ze met haar werk verschillende betekenissen op.

#+34.00
Voor #+34.00 in Circl selecteerde Van Imhoff onder meer werken uit de ABN AMRO-kunstcollectie. Daarnaast reageert ze op de architectuur van het paviljoen: het formaat van het L-vormige plateau is gebaseerd op de maatvoering van de ruimte. Ook zout vormt een onderdeel van #+34.00; dit materiaal, dat in het paviljoen van de bank als duurzaam isolatiemateriaal dient, is van oudsher ook conserverend en smaakversterkend en was ooit in de Romeinse tijd een betaalmiddel. Maar zout veroorzaakt ook erosie, waardoor schijnbaar onaantastbare stenen van vorm kunnen veranderen.

Van Imhoff vergelijkt zulke natuurlijke processen met de opbouw en dynamiek van een collectie, die door het aantrekken en afstoten van werken met de tijd verandert. Zo kocht Van Imhoff op een veiling kunstwerken aan die eerder deel uitmaakten van de ABN Amro-collectie. In #+32.001 Hot-bain marie drop-in., de installatie die ze maakte in de Hermitage in Amsterdam, refereert ze aan deze werken. Waar Van Imhoff zich in het museum bezighoudt met werken die uit de collectie zijn afgestoten, selecteert ze in Circl.ART werk dat in de collectie is behouden.

In de Hermitage Amsterdam maakte Van Imhoff nieuw werk, getiteld #+32.001 Hot-bain marie drop-in. Deze installatie is in het museum te zien t/m 17 juli 2018. Beide presentaties vullen elkaar aan, maar staan ook op zichzelf, als opeenvolgende hoofdstukken in een boek.

Juryrapport
De jury van de ABN AMRO Kunstprijs 2017 koos met Saskia Noor van Imhoff voor ‘een kunstenaar die op eigenzinnige manier haar omgeving onderzoekt en daarbij onverwachte verbanden legt. In haar ruimtelijke installaties speelt het proces van ordenen, tentoonstellen en archiveren van kunst een centrale rol. Van Imhoff snijdt alles door elkaar: schilderkunst, beeldhouwkunst, design, poëzie en architectuur. Daarmee is Saskia Noor van Imhoff een exponent van deze tijd, waarin, mede onder invloed van het internet, alles met elkaar is verbonden en alles naast elkaar kan bestaan. Haar zorgvuldige onderzoek resulteert vaak in poëtische en visueel aantrekkelijke installaties, waarvan de toeschouwer de logica kan ontrafelen, maar die tegelijkertijd onnavolgbaar zijn. Juist op het snijvlak van logica en raadsel wordt de spanning opgevoerd.

Source: Circl.ART