Matthias Weischer – BANKETT

(please scroll down for Dutch)

Opening: Friday June 9th, 5-8 pm

GRIMM is proud to announce ‘BANKETT’, the second solo exhibition at the gallery by the renowned German painter Matthias Weischer.
Matthias Weischer (DE, 1973) will present six new paintings in our gallery space at the Keizersgracht in Amsterdam. The exhibition is on view from June 9th until July 15th 2017.

“The longer you look at a painting by Weischer, the less you know for sure.”
– Cees Nooteboom

Weischer’s paintings balance between reality and imagination. Secular painterly themes like the interior and the landscape are the key motifs in his oeuvre. Weischer is interested in the historical perspective of painting; both the medium as well as the classical system of representation.

Weischer’s investigation into the depiction of three-dimensional space is of great importance in his work. He ignores the laws of classical perspective and rather dictates his own. Weischer applies collage-like painted elements and builds on imagery that is as diverse as wallpaper motives, mosaic floors, windows sills, pieces of furniture, loose bricks or part walls, and the occasional reference to a figure or element in settings that range from desolate rooms to lush fields in the countryside. In doing so, Weischer’s special painting technique plays a distinctive part. Like a mason, he constructs his pictures with paint, layer over layer, literally building the image on the canvas.

The multiple layers in Weischer’s work reflect a continuous search for uniting void and substance. His interest in the process of building a composition and searching for the equilibrium of chaos and harmony, places his work on the edge of reality and illusion.


About the artist
From 1995 to 2000 Matthias Weischer studied at the Leipzig Academy where he received his Master with honor in 2003. He is considered to be one of the prominent German painters of his generation (together with Daniel Richter and Neo Rauch). Weischer was the protégé of the British artist David Hockney through the Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative. Since 2001 his work is internationally exhibited, for example in London (2003), Miami (2004), at the Venice Biennial, with solo exhibitions at the Cleveland Museum of Art and at the Gemeentemuseum The Hague. His work is part of institutional and private collections, such as The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Gemeentemuseum The Hague; Museum Voorlinden, Wassenaar; Arken Museum of Modern Art; Museum der Bildende Künste, Leipzig; Arario Collection, Korea; the Rubell Family Collection, Miami; the Ovitz Collection, Los Angeles and the Collection Susan and Michael Hort, New York.

For more information, interview and royalty free image requests please contact our press office: press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465

 


NEDERLANDS PERSBERICHT

Opening: vrijdag 9 juni, 17:00-20:00 

Met trots presenteert GRIMM de tentoonstelling ‘BANKETT’, de tweede solo bij de galerie van de gerenommeerde Duitse schilder Matthias Weischer.
Matthias Weischer (DE, 1973) zal zes nieuwe schilderijen laten zien in onze galerieruimte op de Keizersgracht. De tentoonstelling is te bezoeken van 9 juni tot 15 juli 2017.

“Hoe langer je kijkt naar een schilderij van Weischer, hoe minder je zeker lijkt te weten.”
– Cees Nooteboom

Weischer’s schilderijen balanceren op het snijvlak van realiteit en verbeelding. Eeuwenoude schilderkunstige thema’s als het interieur en het landschap vormen centrale motieven in zijn oeuvre. Weischer is geïnteresseerd in het historische perspectief van de schilderkunst; zowel het medium zelf als in het systeem van representatie.

Van groot belang voor zijn werk is Weischer’s onderzoek naar het afbeelden van de driedimensionale ruimte. Hij negeert daarbij grotendeels de wetten van het centraal perspectief: op een collageachtige manier voegt hij verschillende beeldfragmenten samen zoals behangmotieven, mozaïekvloeren, vensters, meubels of losse bakstenen. Weischer’s bijzondere schildertechniek speelt daarbij een onderscheidende rol. Als een metselaar bouwt hij met verf zijn voorstellingen laag voor laag op; hij construeert de voorstelling letterlijk op het doek.

De gelaagdheid van het werk van Weischer reflecteert een voortdurende zoektocht naar leegte én substantie. Weischer’s interesse in het proces achter het opbouwen van een compositie en het zoeken naar de balans tussen chaos en en harmonie, plaatst zijn werk op de kruising van werkelijkheid en illusie.


Over de kunstenaar
Van 1995 tot 2000 studeerde Matthias Weischer (Elte 1973) aan de Leipzig Academie waar hij in 2003 zijn Master met onderscheiding behaalde. Hij geldt als een van de meest vooraanstaande Duitse schilders van zijn generatie (samen met Daniel Richter en Neo Rauch). Weischer was van 2004 tot 2005 een protegé van de invloedrijke Britse kunstenaar David Hockney via het Rolex Mentor & Protégé Arts Initiative. Sinds 2001 is zijn werk wereldwijd tentoongesteld, o.a. in Londen (2003), Miami (2004), op de Biënnale van Venetië, in het Cleveland Museum of Art en in het Gemeentemuseum in Den Haag. Zijn werk maakt deel uit van de collecties van The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Gemeentemuseum Den Haag; Museum Voorlinden, Wassenaar; Arken Museum of Modern Art, Denemarken; Arario Collection, Korea; Museum der Bildende Künste, Leipzig; the Rubell Family Collection, Miami; The Ovitz Collection, Los Angeles en the Collection Susan and Michael Hort, New York.

Voor meer informatie, of het aanvragen van beeld of interviews, kunt u contact opnemen met: press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465