Arqueología emocional 2

(scroll down for Dutch)

March 13 – April 15, 2017
Frans Halsstraat 26
Amsterdam

Opening: private

 

GRIMM is pleased to announce Arqueología emocional 2. It is the third solo exhibition by Miguel Ybáñez with the gallery and will take place at GRIMM Frans Halsstraat in Amsterdam.

In Arqueología emocional 2, Ybáñez presents sculptures, painted books, wall reliefs, oil paintings, and a new series of ‘ash drawings’. In the tradition of Art Brut and Arte Povera, Ybáñez creates its reliefs and sculptures from cardboard, metal and plaster and various found materials. United in white paint, these objects have obtained a timeless and ethereal look. Just like the art movements from the 1950s , Ybáñez aims to transcend the dichotomies between nature and culture, past and present and ‘high’ and ‘low’ art.

Throughout the exhibition space, suspended objects are reminiscent of abstracted and enlarged kitchen utensils; a table is ‘set’ with sculptures that resemble plates, cutlery and plate warmers. They are meant by the artist as a tongue-in-cheek illustration of human interaction at a dinner table, where the kitchen acts as a metaphor for the workshop and vice versa.

The series of ash drawings, in which the ash symbolizes the endless cycle of life and death, form the link between the various works in the exhibition; they are presented in a long sequence, like a stream of consciousness, illustrating Ybáñez’ particular way of working. According to Ybáñez, the cosmos can be seen as the ultimate still life; a still life of matter, energy, and material movement, which is rearranged time and time again. The driving force behind Ybáñez’ work, and according to him, the only true task and essence of all art, is the expression of universal emotions, that take place in an extra-dimensional space. Art is a language without words; it functions as a ritual through which cultures can pass on messages to the next generation and thus it can be understood as a victory over death.

Arqueología emocional 2 is the sequel to the solo exhibition by Ybáñez at GRIMM in 2012. The concept of archeology can be interpreted in several ways here: firstly, it refers to certain elements and energies of one culture, living on in the next one. Moreover, the title refers to the introspection of the artist and the inward excavation of the deepest, most primitive emotions that are being articulated in his work.

Miguel Ybáñez (Madrid, 1946) lives and works in Amsterdam and Ampurdan, Spain. His work has been exhibited in many international galleries and museums around the world and he presented solo exhibitions at the Singer Museum in Laren (1992), the Museum of Contemporary Art, Utrecht (1989), the Metropolitan Museum, Miami (1982), the Museo Español de Arte Contemporaneo, Madrid (1982) and the Museo Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro (1980) and many others.

 

For more information, interview and royalty free image requests please contact press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465.

 


 

PERSBERICHT NEDERLANDS

Arqueología emocional 2

11 maart – 15 april 2017

Frans Halsstraat 26
Amsterdam

Opening: besloten

 

Met trots kondigt GRIMM Arqueología emocional (Gevoelsmatige Archeologie) 2 aan, van Miguel Ybáñez. Het is de derde solo tentoonstelling van Ybanez bij de galerie en zal te zien zijn bij GRIMM Frans Halsstraat.

Ybáñez presenteert sculpturen, beschilderde boeken, wandreliëfs, olieverfschilderijen, en een nieuwe serie astekeningen. In de traditie van Art Brut en Arte Povera creëert Ybáñez zijn reliefs en sculpturen uit karton, metaal en gips en allerlei gevonden materialen. Verenigd in witte verf, krijgen de objecten een tijdloze, etherische uitstraling. Ybáñez’ streeft, net als deze stromingen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, ernaar de tweedeling tussen natuur en cultuur, heden en verleden, ‘hoge’ en ‘lage’ kunst te ontstijgen.
Opgehangen objecten doen denken aan geabstraheerde en uitvergrote keukenapparatuur; een tafel is ‘gedekt’ met sculpturen die veel weg hebben van borden, bestek en rechauds. Met een knipoog illustreert de kunstenaar hier de menselijke interactie aan een dinertafel, waarbij de keuken optreedt als metafoor voor het atelier en vice versa.

De serie astekeningen, waarin de as symbool staat voor de eindeloze cyclus van leven en dood, verbinden de verschillende werken in de tentoonstelling; gehangen in een lange reeks illustreren ze Ybáñez’ manier van werken als een stream of consciousness . Volgens Ybáñez kan de kosmos bezien worden als het ultieme stilleven; een stilleven van stof, energie, materiaal en beweging, die zich iedere keer herschikt. De belangrijkste drijfveer achter Ybáñez werk, en volgens hem de enige ware taak en essentie van kunst, is het tot uitdrukking brengen van universele emoties, die zich voltrekken in een extra-dimensionale ruimte. Het is een taal zonder woorden; een ritueel door middel waarvan culturen door de tijd heen boodschappen kunnen doorgeven aan de volgende generatie en daarmee een overwinning op de dood.

Gevoelsmatige Archeologie 2 is het vervolg op de solotentoonstelling van Ybáñez bij GRIMM in 2012. Het begrip archeologie uit de titel kan hier op meerdere manieren worden geïnterpreteerd: het verwijst naar elementen en energie van een cultuur die kan voortleven in een andere. Ook verwijst de titel naar de introspectie van de kunstenaar en de naar binnen gekeerde afgraving van de diepste, primitieve emoties om tot deze werken te komen.

Miguel Ybáñez (Madrid, 1946) woont en werkt in Amsterdam en Ampurdan, in Spanje. Zijn werk is in verschillende internationale galeries en musea over de hele wereld tentoongesteld, en had solo exposities in onder meer het Singer Museum in Laren (1992), het Museum voor Hedendaagse Kunst, Utrecht (1989), het Metropolitan Museum, Miami (1982), het Museo Español de Arte Contemporaneo, Madrid (1982) en het Museo Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro (1980).

 

Voor meer informatie: press@grimmgallery.com, +31(0) 20 6752465.