Miguel Ybáñez - Arqueología Emocional

Arqueología emocional

Scroll down for English.

Internationaal erkende kunstenaar Miguel Ybáñez exposeert bij Grimm Gallery.

Van zaterdag 2 juni tot en met zaterdag 14 juli 2012 is bij Grimm Gallery te Amsterdam nieuw werk te zien van de Spaanse kunstenaar Miguel Ybáñez. Ybáñez is wars van conventies. Al in het begin van zijn loopbaan zwoer hij de gebruikelijke tweedeling in hoge en lage kunst af en zette hij zich af tegen conceptuele kunst. Op 36-jarige leeftijd verliet hij zijn geboorteland. Deze drastische breuken boden hem de mogelijkheid om zich buiten de gebaande paden van de officiële cultuur te begeven en zich als grensverleggend kunstenaar te positioneren.

Zijn houding ten opzichte van de gevestigde kunst toont grote overeenkomst met die van het surrealisme, zoals Andé Breton dat heeft beschreven in zijn Manifeste du surréalisme:

“Puur psychisch automatisme waarmee men zich voorneemt in woord of geschrift of op welke andere wijze ook, de werkelijke wijze van functioneren van het denken tot uitdrukking te brengen. Dictee van het denken, zonder controle van rede, in welke vorm dan ook, vrij van iedere esthetische of ethische vooringenomenheid.” 

Dit gevoel vertaalt Ybáñez in abstracte grootschalige en kleinere schilderijen en sculpturen. Alles wat te maken heeft met massaproductie, zoals machinaal vervaardigde elementen en materialen als staal en beton, gaat hij uit de weg. Geïnspireerd door de Art Brut van Jean Dubuffet wil Ybáñez emotie en gevoel terugbrengen in zijn kunst; hij beschouwt de kunstenaar daarmee als vertaler van oeremoties. Hij baseert zich dan ook op het onbewuste, dat volgens hem kan worden gezien als een archeologische ontdekkingsplaats voor de kunstenaar. Vandaar de titel van de tentoonstelling: Gevoelsmatige Archeologie.

Miguel Ybáñez (1946), geboren in Spanje, woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk is in verschillende galeries over de hele wereld tentoongesteld en ook in nationale en internationale musea, zoals Museo Nacional de Bellas Artes (Rio de Janeiro), Museo Español de Arte Contemporaneo (Madrid) en Museum van Bommel van Dam (Venlo).

 

GRIMM is pleased to announce ‘Arqueología Emocional’ an exhibition of new work by the Spanish artist Miguel Ybáñez (1946).

Throughout his career Miguel Ybáñez sought to avoid any imposed restriction. Ybáñez rejected early on the conventional high-low art dichotomy that he was taught in the conservative Spain of the 60’s and the concept of the artist as creator and inventor of an individual idea. At the age of 36 he left Spain for the Netherlands in search of new challenges. His attitute towards the artist as creator finds close resemblance to the ideology of Andre Breton as defined in his ‘Manifeste du surréalisme’:

“Pure psychic automatism by which it is intended to express, either verbally or in writing, or otherwise, the true function of thought. Thought dictated in the absence of all control exerted by reason, and outside all aesthetic or moral preoccupations.”

This translates for Ybáñez in large-scale and smaller abstract paintings and sculptures in which he shuns mass production; machine manufactured elements and materials such as steel and concrete. Inspired by Art Brut, Ybáñez seeks to put emotion back into art. These works simply ‘are’, they do not represent an “idea” and are not part of a movement or timeframe. His work aims to be part of a universal language of human consciousness. Memory, according Ybáñez, can be seen as an archaeological excavation site where memories can be uncovered, hence the title of the exhibition.

Miguel Ybáñez (1946) lives and works in Amsterdam and Ampurdan (Spain). His work has been shown in galleries around the world and is included in several national and international museums such as Museo Nacional de Bellas Artes (Rio de Janeiro), Museo Español de Arte Contemporaneo (Madrid) and Museum van Bommel Van Dam (Venlo).