Atelier Van Lieshout ‘WWI’ (2012)

WWI (2012) is het meest recente werk uit een serie van drie kanonnen. De drie monumentale werken vertellen ons over de verschillende technieken die door de jaren heen ontwikkeld zijn. WW III (2010) is een monumentaal geabstraheerd blauw kanon gebaseerd op een kanon welke nu door het Amerikaanse leger gebruikt wordt. Het kleinere en eenvoudigere kanon van WW II (2010) verwijst naar het postindustriële tijdperk. WWI (2012) heeft een ambachtelijke uitstraling met vormen die herinneren aan art nouveau en verschilt van de voorgaande kanonnen door de toevoeging van een staande en een knielende figuur naast het kanon.

De kanonnen als gedenktekens van geweld en macht, van strijd en overwinning passen goed binnen Atelier Van Lieshout’s terugkerende thema’s als de organisatie van arbeid, machtsstructuren en revolutie wat word gekoppeld aan autarkie; een voorstel voor een nieuwe, tribale, wereldorde.

Atelier Van Lieshout’s “New Tribal Labyrinth” serie heeft een alternatieve samenleving voor ogen, bewoond door een denkbeeldige stam. Het is een reactie op onze extreem geavanceerde en complexe maatschappij, waarin overmatige consumptie en eindige grondstoffen een cruciale rol spelen. Al in de nabij toekomst zal deze tegenstelling leiden tot het ontstaan van nieuwe samenlevingsvormen. De toenemende schaarste van grondstoffen brengt een verharding van menselijke relaties en een sterkere overlevingsdrang met zich mee. De kanonnen en strijdtaferelen van Atelier Van Lieshout tonen dat deze overlevingsdrang van de mens in dit toekomstbeeld zal aanzwellen. Een nieuwe tribale wereldorde zal ontstaan waar groepen mensen zich gaan organiseren in stamverband in plaats van in nationaliteiten of natiestaten. In de tussentijd zullen er objecten, installaties en apparatuur ontwikkeld worden voor deze afwezige stam: monumenten, kannibalistische offerplaatsen, dagelijkse objecten en design.

De vraag dringt zich op of deze veranderingen, die gepaard zullen gaan met geweld maar ook een nieuwe, betere maatschappij kunnen opleveren, negatief of positief zijn.